Wie

Mandigers Energy Consultancy is een onafhankelijke organisatie gericht op meer duurzame mobiliteitsoplossingen in het kader van de energietransitie. Mandigers Energy Consultancy is in 2020 opgericht door J.A.C. (Sjef) Mandigers.

Wat

Mandigers Energy Consultancy levert een bijdrage aan, een op termijn, CO2-neutrale samenleving door het initiëren, ontwikkelen en implementeren van verschillende duurzaamheidsprojecten binnen voornamelijk de mobiliteitssector in Zuid-Oost Nederland. 

Hoe

Door het ontwikkelen van creatieve ideeën wordt tot concrete projecten gekomen. Deze projecten zijn gericht op business development van voertuig- en vraagontwikkeling en de algehele projectimplementatie hiervan.